MANUELE THERAPIE

Verbeteren van gewrichtsfuncties

Manuele therapie is in principe toepasbaar voor alle klachten die in relatie staan tot het bewegingsapparaat. Centraal in de behandeling staat het verbeteren van gewrichtsfuncties. Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op die voorkeur van bewegen.

Tijdens de behandeling worden gewrichten met manuele technieken op zachte wijze behandeld, zonder dat daar in eerste instantie sprake is van “kraken”. Pas als een zgn. blokkade hardnekking aanwezig blijft, kan een manipulatie overwogen worden. Hierbij worden de gewrichten wat sneller bewogen en kan er een knappend geluid worden waargenomen.

Actieve oefentherapie

Het aantal benodigde behandelingen is tussen de twee en zes keer. Als er sprake is van klachten met een meer chronisch karakter, kan er voor gekozen worden om de behandeling met een lage frequentie te continueren. Tevens wordt dan sterk aangeraden de therapie aan te vullen met actieve oefentherapie, al dan niet met gebruikmaking van oefenapparatuur. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, wordt de behandeling vergoed door de ziektenkostenverzekeraar.

Specialisten: Ellen Arends,