PARKINSON – MS

Neurorevalidatie

Onder neurorevalidatie wordt verstaan de therapie die gegeven wordt aan patiënten met een centraal neurologische aandoening. U moet hierbij denken aan de volgende categorie patiënten:

  • Ziekte van Parkinson
  • Multiple sclerose

 Motorische herstel

Centraal neurologische aandoeningen hebben gevolgen op verschillende vlakken: senso-motorisch, cognitief, gedragsmatig en/of sociaal-emotioneel. Naast het motorische herstel is de revalidatie daarom gericht op herstel van cognitief en sociaal-emotioneel functioneren. Onder cognitie wordt verstaan het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.

Plan een afspraak

Ellen Arends is aangesloten bij het ParkinsonNet. Dit is een multidisciplinair behandelconcept voor Parkinson patiënten.

Specialist: Ellen Arends